BONES PRÀCTIQUES MEDIAMBIENTALS 2010-2011

“Tenim l'opció de fer servir el do de la nostra vida

per a fer d'aquest món un lloc millor”

Jane Goodall 

 

 

  • A L’AULA:

 

1.- Contenidor groc, amb bossa de plàstic: PLÀSTIC

2.- Contenidor blau: PAPER I CARTRÓ

3.- Fems: RESTA DE RESIDUS

4.- Capsa amb paper reutilitzable.

5.- La bossa de plàstic del contenidor groc s’ha de reutilitzar sempre que es pugui.

6.- Tria selectiva dels embolcalls abans de davallar al pati. Treballar el bon hàbit de no menjar pels passadissos.

7.- Dinamització del racó verd de l’aula, a través dels encarregats mediambientals.

8.- Eliminar el paper d’alumini i substituir i/o reutilitzar les bosses de plàstics dels embolcalls del berenar.

9. - Incentivar els berenars sans: entrepans i fruita.

 

 

  • AL PATI:                      

PER UN PATI NET: SI   NO   TIREM  NO   AIXEQUEM!!!!

 

1.- Torns setmanals de neteja del pati i buidatge dels contenidors, per a Primària i Secundària: graella a les sales de professors i a les portes del pati amb indicació del curs i la data assignada.

2.- Buidatge preferiblement al final de la setmana.

3.- La bossa de plàstic del contenidor groc s’ha de reutilitzar sempre que es pugui.

4.. Incentivar l’alumnat perquè separi correctament al pati.

 

 

  • A LES SALES DEL PROFESSORAT:

 

1. - Reutilitzar paper.

2. – Imprimir a doble cara i utilitzar una mida de lletra reduïda (10).

3.- Torns setmanals de buidatge dels contenidors.

 

 

  • CARTELLERES MEDIAMBIENTALS DEL CENTRE:

 

1.- La cartellera de l’entrada serà dinamitzada per la comissió de medi ambient.

2.- La cartellera ubicada devora secretaria serà dinamitzada per l’etapa de primària.

3.- La cartellera ubicada devora el saló verd serà dinamitzada per l’etapa de secundària.

4.- Recordeu documentar totes les activitats i sortides (de tutoria, pastoral...) amb fotos, articles, cartells... i penjar-ho a les cartelleres.

 

  • A CASA I AL CENTRE 

 

1.- Ves a peu o en bicicleta pels trajectes curts.

2.- Tanca l’aixeta quan t’ensabonis les mans o el cos i et raspallis les dents.

3.- Apaga els llums quan no siguin necessaris.

4.- Abriga’t una mica en lloc de posar la calefacció al màxim.

5.- Tanca la porta i les finestres quan la calefacció està encesa.